I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Viking Age Piotr Dojnieko z siedzibą w Białymstoku, adres ul.Jarzębinowa 10/35. Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 5422656866 , REGON: 200369911, telefon: +48 660725444; e-mail piotrdojnieko@gmail.com; dalej w treści regulaminu zwany Viking Age.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Viking Age są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 3. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego oferuje również rzeczy, w których przedmiotem świadczenia są wyroby nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 5. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać może osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego Viking Age.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 3. W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu Viking Age może odmówić realizacji zamówienia.
 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1-3 dni roboczych. Termin ten dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynu sklepu Viking Age. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na wyprodukowanie towaru. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1-3 dni roboczych. Poprzez czas realizacji zamówienia należy rozumieć skompletowanie, zapakowanie i wysłanie przedmiotu zamówienia do klienta w sposób przez niego wybrany. W/w termin dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynu sklepu Viking Age. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na wyprodukowanie towaru. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić opłatę za zamówiony towar: płatność z góry, płatność przy dostawie, płatność przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto: 70 1140 2004 0000 3102 7132 9588. W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numer zamówienia –(numer dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).
 3. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.
 5. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze koszty dostawy oraz zakupu towaru uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej za pośrednictwem Dostawcy- firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 7. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych:
  1. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
  2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
 8. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w cenniku dostaw znajdującym się na stronie sklepu internetowego: https://www.vikingage.pl/, oraz Poczty Polskiej i firm kurierskich: https://www.poczta-polska.pl/, https://www.dpd.com.pl/.
 10. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w sklepie Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu drogą mailową lub telefoniczną.


IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Viking Age zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 2. Podstawą reklamacji jest dowód uprzedniego zawarcia transakcji z Viking Age na przykład paragon, faktura VAT, potwierdzenie przelewu. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy Viking Age.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją Viking Age. W przypadku braku danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji Viking Age zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji nie zwracane są Klientowi koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać będzie na odbiorcy.
 8. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy bezzwłocznie powiadomić o tym pracownika sklepu internetowego poprzez email bądź telefon. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.
 9. W przypadku niezadawalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


V. ZWROTY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie dotyczące wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Podpisane pisemne oświadczenie powinno być wysłane na adres: ul. Jarzębinowa 10/35, 15-793 Białystok.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Viking Age otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Viking Age może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Viking Age dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres ul. Jarzębinowa 10/35, 15-793 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient złożył Viking Age oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni i Klient przekaże Viking Age oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu są miedzy innymi paragon, faktura Vat lub potwierdzenie przelewu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ……………… (pełne dane firmy firmy)
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
*niepotrzebne skreślić

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient może kontaktować się z Viking Age za pośrednictwem:Poczty Polskiej, adresu email lub telefonu (koszt połączenia według stawek operatora).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Viking Age. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Viking Age i akceptuję jego treść.”
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.